Çocuklarda konuşma gecikmesi sebepleri ve çözüm önerileri

Çocuklarda konuşma gecikmesi sebepleri ve çözüm önerileri

Çocuklarda konuşma gecikmesi sebepleri aşağıda listelenmiştir;

Ailesel dil gecikmesi

Gelişimsel dil gecikmesi

Prematüre doğum veya büyüme gelişme geriliği

İki dil konuşulması, sağ el- sol el kullanılması gibi çatışma yaratan durumlar

İşitme kayıpları, işitmenin algılanması bozuklukları.

Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri

Otizm, zekâ geriliği yapan hastalıklar

Psikososyal uyaran eksikliği

“Üzerine titrenen çocuk”; çocuğa konuşma fırsatının verilmemesi

Çocuklarda Konuşma Gecikmesi İçin Öneriler

Olası nedenler araştırılıp ortaya konduktan sonra nedene yönelik tedavi yapılır. Hiçbir organik rahatsızlığı olmayan, ailede geç konuşma öyküsü olan yakını bulunan çocuk “bekle-gör” yöntemi ile takip edilebilir.

Bekle-Gör Yöntemi Nedir?

Çocuğunuzun dil gelişiminin tamamlanabilmesi için öncelikle dili anlamalı, sonra dili kullanabilmeli. Bunlara alıcı dil ve ifade edici dil denilir. Henüz konuşamayan bir çocukta dili anlamanın gelişmiş olması beklenir. Eğer alıcı dil becerisi gelişmişse kabaca beyin ve sinir sistemi açısından bir sorun olmadığı düşünülebilir. Böyle bir çocuk henüz konuşamaz ancak ‘Bana topu getir; oyuncağını dolaba koy’ gibi komutları yerine getirebilir. Alıcı dili gelişen ancak ifade edici dili henüz oluşmamış 18-20 aylık çocuklarda gelişimsel dil gecikmesi olabilir. Bu durumda çocuk ‘bekle-gör’ yöntemiyle izlenebilir ancak bu arada diğer patolojiler araştırılmalı. Özellikle bu çocuklarda genelde ailede geç konuşan anne, baba veya kardeş öyküsü bulunur.