Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ÖZEL SİGORTALARLA ANLAŞMALI

PENDİK ŞİFA HASTANESİ OLARAK MİSYONUMUZ
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

PENDİK ŞİFA HASTANESİ OLARAK VİZYONUMUZ
Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle güvenilen ve tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

PENDİK ŞİFA HASTANESİ OLARAK KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Toplam kalite anlayışı doğrultusunda hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilinci daima önceliğimiz olacaktır.
  • Hataların insanlardan değil süreçlerden kaynaklandığının bilincinde olarak, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vereceğiz.
  • Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer müşterilerimizin önerilerini de dikkate alarak ve onların bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunacağız.
  • Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile, onları eğitimlerle destekleyecek ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılacağız.
  • Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlayacak ve başarılarını birlikte kutlamaya zaman ayıracağız.
  • Doktorlarımızı iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olarak kabul ederek, onları da devamlı iyileştirme süreçlerine dahil edeceğiz.
  • Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunacağız.

Misyonumuz ve politikalarımız ile, vizyonumuz doğrultusunda bu politikamızın sürekliliğini üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanlarımız ile birlikte sağlayacağız.

Hastaneler