Misyonumuz

Tıbbı Deontoloji ve Etik Değerlere Bağlı Olarak
Tüm Hastalarımıza
Ayrım Yapmaksızın Sağlık Hizmeti Sunmak Temel Değerimizdir.

ÖZEL SİGORTALARLA ANLAŞMALI

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır. 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

• Toplam kalite anlayışı doğrultusunda hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilinci daima önceliğimiz olacaktır. 

• Hataların insanlardan değil süreçlerden kaynaklandığının bilincinde olarak, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vereceğiz. 

• Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer müşterilerimizin önerilerini de dikkate alarak ve onların bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunacağız. 

• Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile, onları eğitimlerle destekleyecek ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılacağız. 

• Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlayacak ve başarılarını birlikte kutlamaya zaman ayıracağız. 

• Doktorlarımızı iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olarak kabul ederek, onları da devamlı iyileştirme süreçlerine dahil edeceğiz. 

• Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunacağız.

Misyonumuz ve politikalarımız ile  vizyonumuz doğrultusunda bu politikamızın sürekliliğini üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanlarımız ile birlikte sağlayacağız.

Hastaneler