Ameliyathaneler

Pendik Şifa Hastanesi olarak, hastanemizde bulunan tüm cerrahi branşlarda modern tıbbi donanıma sahip hasta güvenliğini ön planda tutan 3 ameliyathanemizle hizmet veriyoruz.

Ameliyathanelerimizde sterilizasyon sistemi, hepafiltreli havalandırma sistemi, son teknolojik cihazlar ile hasta güvenliği için ideal koşullar mevcuttur. Mikroskobik, endoskopik, artroskopik ve laparoskopik cerrahi operasyonlarını içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyathane personelimiz

Ameliyathane personelimiz
Ameliyathanemizde deneyimli hemşirelerimiz, anestezi teknisyenlerimiz ve anestezi uzman hekimlerimiz 7/24 hizmet vermektedir.

Ameliyathanelerimizde kullanılan teknik donanım

Ameliyathanelerimizde cerrahi aletlerin fiziksel özelliklerine uygun sterilizasyon cihazları kullanılmaktadır. Her sterilizasyondan sonra gerekli kalite kontrolleri fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle yapılmakta ve bu yöntemlerin sonuçları kaydedilmektedir. Ameliyathane ile sterilizasyon arasında kirli ve temiz alanlar belirlenmiştir. Ameliyathanelerimiz ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemiyle havalandırılır. Her türlü teknik donanıma sahip ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunmakta ve böylece ameliyatların optimum tıbbı koşullarda gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ameliyat – anestezi sonrası izlem

Ameliyat bitiminde, hastalarımız anestezi sonrası derlenme ünitesine alınmaktadır. Burada hastalarımızın hayati fonksiyonlarını sürekli takip edilmekte, ağrıları kontrol altına alınmaktadır. Böylece Hastalarımız, servisteki odalarına gidinceye kadar yakından izlenmektedir.

Ameliyathanelerimizde hangi ameliyatları yapıyoruz?

  • Genel Cerrahi
  • Obezite Cerrahisi
  • KBB
  • Üroloji
  • Jinekoloji ve Obstetrik
  • Çocuk Cerrahisi
  • Ortopedi ve Travma Cerrahisi
  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  • Beyin Cerrahi