Görüntüleme Merkezi

Hastanemiz Radyoloji Ünitesinde bulunan Radyoloji Uzman Doktorları ve Radyoloji Teknikerleri ile ileri teknolojik cihazlarla donatılmış olarak, diğer branşlardaki hekimlerimizin ve dışarıdan tetkik amacıyla hastanemize başvuran hastalarımızın tetkik talepleri doğrultusunda kesintisiz hizmet verilmektedir.


Modern Tıp’ta, birçok hastalığın erken tanısı için radyolojik tetkikler önem taşımaktadır. Hastanemiz Radyoloji Ünitesi, bu önemin bilinci ile ileri teknolojik donanıma sahip cihazları,  bünyesinde bulundurmaktadır.

Görüntülenme Merkezi Hizmetlerimiz

– Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi + 2.Düzey Obstetrik Ultrasonografi
– Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi
– Bilgisayarlı Spiral Tomografi (BT)
– Mamografi 
– Kemik dansitometre (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
– Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi + 2.Düzey Obstetrik Ultrasonografi

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarımız ile bu bölümde

Radyoloji Uzmanımıztarafından hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verilmekte olup BATIN, GEBELİK, TİROİD, BOYUN, MEME, TESTİS, bebeklerde KRANİAL, KALÇA, YUMUŞAK DOKU ile OMUZ ve buna benzer bölgelerin incelemesi yapılmaktadır.

Ayrıca ultrason eşliğinde bazı organ ve kitlelerden biyopsi yapılarak tanı konulmaktadır.

Renkli Doppler USG ile arter (atardamar) ve ven (toplardamar) ile ilgili patolojiler incelenmektedir.

Gebelik doppleri ile fetal gelişme gerilikleri, 2.düzey obstetrik USG ile de anomali taraması ve 4D

Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi

Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi

Ünitemizde tüm direkt rontgen incelemeleri yapılmakta olup CR sistemi ile dijitalize edilmekte, görüntüler anında klinisyenlerin ekranlarına gönderilmekte ve böylece klinisyenler tarafından hastaların anında çekim sonuçlarının görülmesi sağlanmaktadır. Tüm çekimler radyoloji teknikerleri tarafından uzman doktorların kontrolünde yapılmakta ve raporlanmaktadır. Ayrıca yataklı servislerde tedavi gören hastaların çekimleri mobil cihazlarımız ile odasında yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Spiral Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Spiral Tomografi (BT)

X-ışınları (Röntgen ışınları) kullanarak vücudu transvers (enine) planda (bazı özel organlarda pozisyonlamanın izin verdiği ölçülerde , koronal (boyuna) ve sagital (yandan) planlarda da kesitsel olarak görüntüleyen bir tetkik yöntemidir. İnceleme sırasında gerektiğinde vücuttaki çeşitli organları farklılandırmak ya da daha belirgin hale getirmek için, bir ya da birçok kontrast madde kullanımı gerekebilir.

 

 Bunlar; iyodlu bileşiklerin intravenöz (damardan) enjeksiyonu veya intrakaviter (organiçi boşluk) tatbiki şeklinde ya da oral ve/veya rektal baryum sülfat bileşiği tatbiki şeklinde olabilir.

İnceleme süresinde, hastanın bilgisayarlı tomografi masasında hareketsiz olarak yatması gereklidir. Bir BT incelemesi, incelenen vücut bölgesinin ya da araştırılan hastalığın özelliğine bağlı olmak üzere yaklaşık 10 – 15 dk. sürmektedir.

İnceleme sırasında hasta, BT makinesinin çalışmasından doğan bir ses duyabilir. İnceleme esnasında hasta BT makinesinin açıklığından (gantri) yavaş bir seyirle geçecektir. Yine bazı incelemeler sırasında, X ışını gönderilirken hastanın çeşitli aralıklarla nefesini tutması istenecektir.

BT incelemesini takiben hasta, normal günlük aktivitesine devam edebilir.

Mamografi

Mammografi, meme muayenesinde kullanılan özel bir röntgen tekniğidir. Mammografi, muayenede saptanamayacak kadar küçük kanser odaklarını gösterebilmekte, hatta kanser oluşumunun erken evresini bile saptayabilmektedir. Hiçbir belirti göstermeyen kadınların 30-39 yaşlar arasında daha sonraki muayenelere temel teşkil etmesi açısından bir kez mammografi çektirmeleri önerilir. Bu muayene 40-49 yaşlarında 2 yılda bir, daha sonraki yaşlarda ise her yıl tekrarlanmalıdır. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınların ise daha sık aralıklarla mammografi çektirmesi önerilir.  

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik rezonans görüntüleme son 20 yıldır kullanılan yeni bir görüntüleme yöntemidir. MRG ağrısız ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir. Hasta güçlü bir elektromagnet (mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirilerek hastalık hakkında bilgi edinirler. 
Hastanemizde MR çekimleri hizmet aldığımız anlaşmalı kurumlarımız da yapılmaktadır.

  • Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
  • Hiçbir fiziksel aktivite için kısıtlayıcı değildir.