Kardiyoloji

Kardiyoloji Ünitemizde uzman hekimlerimiz yönetiminde
konusunda deneyimli sağlık personellerimizle ileri teknoloji ürünü cihazlarla aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • Elektrokardiyografi ( EKG ),
  • Eforlu EKG,
  • Tansiyon Holter (Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü) ,
  • Ritim Holter (Ritim EKG),
  • Renkli doppler ekokardiyografi (EKO)
  • EKG Olay Kaydedici – Event Recorder (Ayrıntılı Bilgi)

Elektrokardiyografi ( EKG )

Elektrokardiyograf cihazı, kollara, bacaklara ve göğüse yapıştırılan elektrotlar aracılığıyla, kalp dokusunun oluşturduğu elektriksel güçlerin kaydedilmesini sağlar.

EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir, koroner yetmezliği veya enfarktüs tanısı konabilir, kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir, bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ) ve kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri tespit edilebilir.

EKG verileri, hastanın yakınmaları, muayene bulguları ve diğer laboratuvar bulgularıyla birlikte değerlendirilir.

Eforlu EKG (Treadmill Efor Testi)

Normal durumlarda görülmeyen bazı EKG değişiklikleri fizik egzersiz sırasında kalp hızı artınca ortaya çıkabilir. Bu değişiklikleri tespit etmek amacıyla “treadmill efor testi” uygulanır. Bu teste hasta hız ve egimi doktor tarafından bir protokole göre ayarlanan hareketli bir bant üzerinde yürütülür-koşturulur. Test öncesinde, test esnasında ve dinlenme sırasında uygun aralıklarla EKG kayıtları yapılır, kan basıncı ölçülür. 

Bu test ile, göğüs ağrısının koroner yetmezlik sonucu olup olmadığı, göğüs ağrısı olmayan hastalarda sessiz koroner yetmezliği bulunup bulunmadığı, egzersiz kapasitesi veya emniyetli egzersiz düzeyi, kalp hızı ve kan basıncının egzersize yanıtı, egzersiz sırasında kalpte oluşan ritim bozuklukları saptanır ve sonuçlar hekim tarafından değerlendirilir. 

Ritim Holter (Ritim EKG)


Elektrokardiyografi EKG ile hastanın kalp ritimleri kısa süreli çekimlere göre değerlendirilir. Ancak hastanın daha uzun sürelerdeki kalp ritimlerindeki değişiklikler görülemez. Bunun için Ritim Holter kullanılır ve böylece hastanın 24 saatlik bir zaman dilimindeki kalp ritimindeki değişiklikler görülebilir. 

Bu yöntemde bir kemerle hastanın beline takılan hafif bir cihaz 24 saat süreyle hastanın ekg kaydını yapar. Sürenin sonunda yapılan kayıtlar hekim tarafından bilgisayar ortamında analiz edilir, raporlanır, hastanın kardiyolojik riskleri değerlendirilir, tedavisi planlanır. Ritim holter ile ekg takibi özellikle A-ritmi (Ritim Bozukluğu) tespit edilebilir. 

Renkli doppler ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografik inceleme, günümüzde birçok kalp hastalığının tanısında kullanılan, seçkin ve öncelikli bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Ekokardiyografi ile kalbin boyutları, duvar kalınlıkları ölçülür, kalp kasılmaları değerlendirilir, kalp kapakları, kalp boşluklarını ayıran bölmeler, kalpten çıkan damarlar, kalbin kitle ve tümörleri, kalbi saran zarlar arasında toplanan sıvı görüntülenir, kalp kapaklarının darlık, yetmezlik ve diğer anormallikleri ve protez kapakların durumu araştırılır, kalbin kan akım hızı ve basınç ölçümleri yapılabilir.

Tansiyon Holter (Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü)

Tansiyon holter ile 24 saat süresince hastanın tansiyonu belirli aralıklarla ölçülür, kaydedilir ve 24 saatlik tansiyon takibi yapılmak suretiyle tansiyona bağlı şikayetler değerlendirilir. Bunun için hastanın beline takılan bir kemerle taşınan hafif bir monitör kullanılır. Monitör kola takılan bir maşonla 20-30 dakikalık aralıklarla şişerek kan basıncı ölçümünü yapar ve monitör bu ölçümleri kaydeder, 24 saat sonunda monitörün hafızasındaki bilgiler bilgisayar ortamında hekim tarafından analiz edilir, raporlarlanır ve böylece hastanın bu zaman dilimindeki tansiyondaki değişiklikler tespit edilir. Böylece tansiyona bağlı özellikle gece uyku modundaki hastanın kan basıncı değişiklikleri gözlemlenir. Bu gözlemlere bağlı olarak hastanın tedavisi planlanır.