Üroloji

Hastanemiz Üroloji Kliniği Pazar ve genel tatil günleri hariç 09:00 – 17:00 saatleri arası hizmet vermektedir.

Telefonla Randevu İçin: 0216 390 92 43 (Pbx) Dahili: 300-500 (09:00 – 18:00 Mesai Günleri)

Üroloji Kliniğimizde Uzman hekimlerimiz tarafından üroloji ile ilgili bir çok hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.  Bu tedaviler ayaktan muayeneler sonucu veya yatış yapılmak surati ile gerçekleştirilir. Yatarak tedavilerde hekimlerimiz tarafından belirlenen tedaviler düzenli şekilde deneyimli hemşirelerimiz tarafından uygulanır ve günlük vizitlerle doktorlarımız tarafından değerlendirilir, denetlenir. 

Hastanemiz Üroloji Kliniği konusunda Uzman Hekim ve personeli, ileri teknolojik donanımıyla hizmetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), Radyoloji Ünitesi, Ultrason (USG),Lazer Cihazları, Plazma Kinetik Teknolojisi, Yoğun Bakım ve Tam donanımlı Ameliyathanelerimizle hizmetler yürütülmektedir. 

Ayaktan Tedavilerde 10 gün içindeki kontrol muayeneleri için ayrıca ücret alınmaz.

Üroloji Kliniğimizde Yapılan Başlıca Tedaviler;

Üroloji Kliniğimizde Yapılan Başlıca Tedaviler;

 • Böbrek Taş Tedavisi (Endoskopik veya Açık Cerrahi)
 • Böbrek Tümörlerin Tedavisi 
 • Böbrek Çıkım (UPJ) Darlıklarının  Tedavisi
 • Üreter Taş ve Tümörlerinin Tedavisi
 • Mesane Taş ve Tümörlerinin Tedavisi
 • Prostat Ameliyatları (Açık Cerrahi)
 • Prostat Ameliyatları (Lazer – Plazma Kinetik ile)
 • Prostat Kanseri Tedavisi
 • Üretra Hastalık ve Darlıklarının Tedavisi
 • İnfertilite (Kısırlık) Tedavisi (Mikroskopik Yöntemle)
 • Testis Hastalık ve Tümörlerinin Tedavisi
 • Ereksiyon Problemlerinin Tedavisi (Penil Protez)
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklarının Tedavisi
 • Kadın ve Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisi

Prostat Büyümesi nedir?

Prostat Büyümesi nedir?

Sadece erkeklerde bulunan, ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. İdrar torbasının tabanında yerleşmiştir ve aynı zamanda idrar kanalını çepeçevre sarar. 45 yaşına kadar bu boyutta kalan prostat, bu yaştan sonra hormonal değişikliklerle tekrar büyümeye başlar. BPH Benign Prostat Hiper Plazisi, olarak adlandırılan iyi huylu prostat büyümesi, erkek yaşam kalitesini ciddi olarak etkileyebilecek bir sorundur.

Prostat Belirtileri

Prostat Belirtileri

 • İdrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalamaması hissi
 • Sık idrara çıkma
 • Gece idrara çıkma 
 • Kesintili idrar yapma 
 • Ikınarak idrar yapma 
 • İdrarın akış gücünde (menzilde) azalma

Prostat Nasıl Tedavi Edilir

Prostat Nasıl Tedavi Edilir
Prostat, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Prostat tedavisinin tek çözümü cerrahi müdahaledir. Prostat tedavisinin asıl amacı hastanın böbreklerini korumaktır. Ameliyat aşamasına gelmiş hastalar, şayet ameliyatı kabul etmezlerse önce hastanın idrar torbası fonksiyon göremez ve akabinde hastanın böbrekleri bozularak, hastalar diyaliz makinesine mecbur hale gelebilirler. Gecikmiş hastalar, ameliyat olsalar bile tam şifaya kavuşmaları zor olabilir.

Cerrahi yöntemler, kapalı ve açık olmak üzere iki gruba ayrılır. Açık prostat ameliyatı özel durumlar söz konusu olmadıktan sonra günümüzde pek uygulanmaz. Hastanın daha kısa sürede iyileşip ayağa kalkması için kapalı girişimler tercih edilmektedir.

Lazerle Prostat’ın Avantajları

 • Kanama, diğer tüm yöntemlere göre çok çok azdır,
 • Sonda 24 saatten az kalır (mesane problemi olan hastalar dışında),
 • hastanede yatış süresi de 24 saatten azdır,
 • Anestezi almaya uygun olmayanlara lokal anestezi ile bile yapılabilmektedir,
 • Spinal ve epidıral anestezi ile yapılabilmektedir,
 • İdrar kaçırma diğer yöntemlere göre çok azdır,
 • Ereksiyon kaybı hiç bildirilmemiştir,
 • Su emilimi az olduğu için kalp yetmezliği olanlarda kullanılabilir,
 • TUR sendromu yok,
 • Antikoagulan (kan sulandırıcı) alanlarda kullanılabilir,
 • Kardiak pacemaker ( kalp pili ) ile etkileşmez.