Yumurtalık (Over) Kanseri

Yumurtalık (Over) Kanseri

Over (yumurtalık) kanseri kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında 3. sırada yer alır. Yumurtalık kanserinin belirtileri ; hastalığın erken evrelerinde çok belirsiz olabilmekte.İleri evre hastalıkta belirtiler karın şişliği kasık karın ağrısı, halsizlik,kilo kaybı, hazımsızlık, erken doyma, kabızlık, sık idrara çıkma ihtiyacı şeklinde olmaktadır.Şimdilik yumurtalık kanserini belirleyebilecek güvenilir bir tarama testi mevcut değildir. Malesef yumurtalık yumurtalık kanseri teşhisi konulan hastaların yaklaşık % 60-70 kadarı ileri evrededir ve bu nedenle yumurtalık kanserinin tedavi süreci birçok kadın kanseri türüne göre daha zordur.hastalığın yumurtalıkta sınırlı olduğu erken evrede tedavi edilme şansı oldukça yüksektir.

Hastalığın kesin tanısı ameliyatla çıkarılan yumurtalık dokusunun patolojik incelemsi ile konulmaktadır. Başka nedenlerle yapılan karın ultrasonografisi, tomografi veya diğer görüntüleme yöntemlerisırasında ortaya çıkan yumurtalık kitle veya kistleri hastalığın varlığından şüphe uyandırmaktadır.
Yumurtalık kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Risk faktörleri 

  1. 50-60 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülmektedir.
  2. Sigara kullanımı
  3. Hiç hamile kalmamak
  4. Hiç emzirmemiş olmak
  5. Erken yaşta adet olmak ve geç menapoza girmek
  6. Genetik yatkınlık ( kalıtsal gen mutasyonları) Ailesinde meme, over , kolon kanseri olanlarda risk artar.
  7. Doğum kontrol hapı kullanımı yumurtalık kanseri riskini azaltır.

Overkanserinin evrelemesi

Evre 1 : Kanser yumurtalıkta sınırlıdır

Evre 2 : Kanser yumurtalık dışında diğer pelvis organlarına yayılmıştır.

Evre3 : Kanser karın içi organlara yayılmış haldedir.

Evre4 : Kanser karın dışında uzak organlara yayılmıştır.

Yumurtalık kanserinin tedavisi

Yumurtalık kanserinin primer ( öncelikli ) tedavisi cerrahi evrelemedir.Yapilacak olan işlem sadece rahim ve yumurtalıkların değil aynı zamanda kanser hücreleri tarafından istila edilmiş diğer organlarında çıkarılmasi işlemidir. Cerrahi tedavinin ardından hastalığın evresine göre değişmekle beraber 3-6 kür kemoterapi uygulanmaktadır